FB
Google Plus

B.M. Polska - firma społecznie odpowiedzialna

W działalności biznesowej miarą skuteczności i efektywności są wyniki finansowe. Jednak we współczesnym świecie zmienił się sposób oceny przedsiębiorstwa. Oprócz dochodów firmy, bardzo istotną rolę odgrywa etyka i społeczna odpowiedzialność. Umiejętne połączenie aktywności biznesowej i wspieranie rozwoju społecznego stanowi poważne wyzwanie. B.M. Polska głęboko wierzy, że jedynie działanie według wspomnianej zasady może przynieść pełną satysfakcję, której nie sposób wyrazić w ściśle mierzalnych jednostkach.  

B.M. Polska jako firma odpowiedzialna społecznie angażuje się w liczne przedsięwzięcia istotne z punktu widzenia społeczności lokalnych. Myśląc o sukcesie biznesowym, nie zapominamy o najważniejszej jednostce – Człowieku. Prowadzimy aktywną działalność charytatywną i edukacyjną skierowaną w stronę najbardziej potrzebujących.

Do grona naszych oddanych Przyjaciół należą:

Centrum Zdrowia Dziecka

Centrum Zdrowia Dziecka

9 listopada 2009

Instytut „Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka” (IPCZD) jest jednym z największych specjalistycznych szpitali pediatrycznych w Polsce. Jest także instytutem naukowo-badawczym, pracującym na rzecz nowoczesnej pediatrii.

Fundacja Kolorowy Świat

Fundacja Kolorowy Świat

29 stycznia 2014

Fundacja działa od 15 maja 2003 roku i pomaga dzieciom z porażeniem mózgowym (MPD), udowadniając, że możliwe jest pokonywanie ograniczeń wynikających z ich niepełnosprawności.

Fundacja Św. Jana Jerozolimskiego

Fundacja Św. Jana Jerozolimskiego

4 czerwca 2009

Fundacja powstała w 1990 r. Jej misją jest wyrównywanie szans społeczno-rozwojowo-edukacyjnych oraz rozwój duchowy dzieci i młodzieży z rodzin ubogich i patologicznych.

Dom Dziecka im. J. Brzechwy w Krakowie

Dom Dziecka im. J. Brzechwy w Krakowie

27 października 2009

Dom Dziecka im. J. Brzechwy jest socjalizacyjną placówką opiekuńczo-wychowawczą opieki całodobowej, przeznaczoną dla dzieci do 6 roku życia, w tym dla dzieci niepełnosprawnych oraz niepełnoletnich matek z dziećmi w wieku do 6 lat.

Fundacja na rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny

Fundacja na rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny

4 czerwca 2009

Fundacja powstała w lutym 2001 r. Jej podstawowym celem jest udzielanie pomocy materialnej i niematerialnej dzieciom polskiego pochodzenia z Republiki Białorusi.

Fundacja

Fundacja "Dzieci Żywione Inaczej"

3 listopada 2009

Fundacja "Dzieci Żywione Inaczej" została założona w sierpniu 2006 roku przy Oddziale Żywienia Centrum Zdrowia Dziecka. Pomaga ona dzieciom żywionym pozajelitowo, dojelitowo i dożołądkowo.

Krakowskie Szkoły Artystyczne

Krakowskie Szkoły Artystyczne

16 listopada 2009

Krakowskie Szkoły Artystyczne (KSA) to zespół szkół policealnych mieszczących się w Krakowie przy ulicy Zamoyskiego 52 i Dekerta 10, nad którymi nadzór sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Fundacja ISKIERKA

Fundacja ISKIERKA

3 czerwca 2009

Fundacja ISKIERKA jest organizacją pożytku publicznego (KRS: 0000248546) działająca na rzecz dzieci z chorobą nowotworową.

Fundacja KRWINKA

Fundacja KRWINKA

23 kwietnia 2012

Celem Fundacji Krwinka jest niesienie wszechstronnej pomocy dzieciom dotkniętym chorobami nowotworowymi, ich rodzinom oraz klinikom, w których są leczone, a także pozyskiwanie dawców szpiku.

Benjamin Moore to farby do ścian z najwyższej półki, dzięki którym twój pokój będzie naprawdę wyjątkowy. U nas możesz znaleźć farby w wyjątkowych kolorach, które zachwycą każdego. W serwisie możesz również znaleźć wiele ciekawych i interesujących informacji, np.: malowanie wnętrz, materiały eksploatacyjne i wiele innych.