Błąd
Moduł: /de/include/grouptextmanagers/grouptextentrydetailsbean.php
Numer linii: 328
Opis błędu: Nie istnieje widok typu szczegóły o upper(nazwa)=galeria-realizacji
Buffor: select vd.*, g.description, vl.id_viewlist, vl.edit_caption, vl.delete_caption, f.id_form from gtx_viewlist vl, gtx_viewdetails vd, sys_grouptext g, gtx_form f where upper(vd.viewdetails_name) = 'galeria-realizacji' and g.id_grouptext = vd.id_grouptext and vd.form_name = f.form_name and vd.viewlist_name=vl.viewlist_name;