FB

Zastrzeżenia prawne

Wyłącznym dysponentem praw do merytorycznej i wizualnej koncepcji strony www.benjaminmoore.pl jest B.M. Polska Sp. z o.o.. Kopiowanie i publikowanie logo, grafik, zdjęć oraz innych treści zawartych na stronie www.benjaminmoore.pl - za wyjątkiem materiałów przygotowanych do pobrania - wymaga uzyskania zgody od B.M. Polska Sp. z o.o.. Strona wraz z jej elementami składowymi podlega ochronie prawnej stosownie do zapisów Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 1993 r., Nr 47, poz. 211 z późn. zm.).

B.M. Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za dezaktualizację treści znajdujących się na stronie www.benjaminmoore.pl, nie udziela również gwarancji, że prezentowane informacje mają charakter kompletny. Ryzyko wynikające z korzystania z zasobów strony www.benjaminmoore.pl ponosi jej użytkownik.

Polityka prywatności

Polityka prywatności B.M. Polska Sp. z o.o. ma na celu optymalizację poziomu bezpieczeństwa danych osobowych użytkowników strony www.benjaminmoore.pl. B.M. Polska Sp. z o.o. zbiera i wykorzystuje dane użytkowników strony internetowej www.benjaminmoore.pl tylko w zakresie koniecznym do prawidłowego świadczenia usług oferowanych przez spółkę. Dane użytkowników uzyskiwane przez B.M. Polska Sp. z o.o. nie są udostępniane osobom trzecim, chyba że taka jest wola osoby, której dane mają być udostępnione lub gdy wymagają tego przepisy obowiązującego prawa.

W przypadku pytań dotyczących polityki prywatności prosimy o kontakt z naszym biurem: office@bmpolska.com.