FB

B.M. Polska - firma społecznie odpowiedzialna

W działalności biznesowej miarą skuteczności i efektywności są wyniki finansowe. Jednak we współczesnym świecie zmienił się sposób oceny przedsiębiorstwa.

Oprócz dochodów firmy, bardzo istotną rolę odgrywa etyka i społeczna odpowiedzialność. Umiejętne połączenie aktywności biznesowej i wspieranie rozwoju społecznego stanowi poważne wyzwanie.

Głęboko wierzymy, że jedynie działanie według wspomnianej zasady może przynieść pełną satysfakcję, której nie sposób wyrazić w ściśle mierzalnych jednostkach.  

Jako firma odpowiedzialna społecznie angażujemy się w liczne przedsięwzięcia istotne z punktu widzenia społeczności lokalnych. Myśląc o sukcesie biznesowym, nie zapominamy o najważniejszej jednostce – Człowieku.

Na miarę własnych możliwości prowadzimy aktywną działalność charytatywną wspierając najbardziej potrzebujących.

Do grona naszych oddanych Przyjaciół należą:

Fundacja ISKIERKA

Fundacja ISKIERKA

3 czerwca 2009

Fundacja ISKIERKA jest organizacją pożytku publicznego (KRS: 0000248546) działająca na rzecz dzieci z chorobą nowotworową.

Centrum Zdrowia Dziecka

Centrum Zdrowia Dziecka

9 listopada 2009

Instytut „Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka” (IPCZD) jest jednym z największych specjalistycznych szpitali pediatrycznych w Polsce. Jest także instytutem naukowo-badawczym, pracującym na rzecz nowoczesnej pediatrii.

Fundacja Kolorowy Świat

Fundacja Kolorowy Świat

29 stycznia 2014

Fundacja działa od 15 maja 2003 roku i pomaga dzieciom z porażeniem mózgowym (MPD), udowadniając, że możliwe jest pokonywanie ograniczeń wynikających z ich niepełnosprawności.

Fundacja Św. Jana Jerozolimskiego

Fundacja Św. Jana Jerozolimskiego

4 czerwca 2009

Fundacja powstała w 1990 r. Jej misją jest wyrównywanie szans społeczno-rozwojowo-edukacyjnych oraz rozwój duchowy dzieci i młodzieży z rodzin ubogich i patologicznych.

Dom Dziecka im. J. Brzechwy w Krakowie

Dom Dziecka im. J. Brzechwy w Krakowie

27 października 2009

Dom Dziecka im. J. Brzechwy jest socjalizacyjną placówką opiekuńczo-wychowawczą opieki całodobowej, przeznaczoną dla dzieci do 6 roku życia, w tym dla dzieci niepełnosprawnych oraz niepełnoletnich matek z dziećmi w wieku do 6 lat.

Fundacja na rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny

Fundacja na rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny

4 czerwca 2009

Fundacja powstała w lutym 2001 r. Jej podstawowym celem jest udzielanie pomocy materialnej i niematerialnej dzieciom polskiego pochodzenia z Republiki Białorusi.

Fundacja

Fundacja "Dzieci Żywione Inaczej"

3 listopada 2009

Fundacja "Dzieci Żywione Inaczej" została założona w sierpniu 2006 roku przy Oddziale Żywienia Centrum Zdrowia Dziecka. Pomaga ona dzieciom żywionym pozajelitowo, dojelitowo i dożołądkowo.

Krakowskie Szkoły Artystyczne

Krakowskie Szkoły Artystyczne

16 listopada 2009

Krakowskie Szkoły Artystyczne (KSA) to zespół szkół policealnych mieszczących się w Krakowie przy ulicy Zamoyskiego 52 i Dekerta 10, nad którymi nadzór sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Fundacja KRWINKA

Fundacja KRWINKA

23 kwietnia 2012

Celem Fundacji Krwinka jest niesienie wszechstronnej pomocy dzieciom dotkniętym chorobami nowotworowymi, ich rodzinom oraz klinikom, w których są leczone, a także pozyskiwanie dawców szpiku.

Ekskluzywne farby legendarnej marki Benjamin Moore stanowią synonim elegancji i prestiżu. Tworzą niepowtarzalny klimat wnętrz i podkreślają ich indywidualny charakter. Farba ceramiczna, farba tablicowa, farby ekologiczne, farby zmywalne, farby magnetyczne – mieliśmy ogromny wkład w opracowanie wzorcowych produktów przynależnych dla wymienionych kategorii. To dzięki nam Klienci dowiedzieli się co to jest farba ceramiczna, sprawiliśmy także, że farba tablicowa dostępna jest w bardzo bogatej gamie odcieni, a Aura po raz pierwszy pokazała jak wygląda prawdziwy kolor na ścianie. Nasze odcienie chroni hologram „Authentic Color”, a portfolio obejmuje najbardziej ekologiczne farby przyjazne środowisku naturalnemu, bazujące na innowacyjnych, opatentowanych technologiach bezpieczne dla Ciebie i Twoich najbliższych. Czy wiesz, że farby magnetyczne wcale nie muszą mieć tradycyjnej formy? Benjamin Moore to więcej niż farby - to Twój Styl Życia!